Výsledky voleb do Hlavního výboru  a Revizní komise České společnosti chemické

Hlavní výbor

 1. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
 2. prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
 3. prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 4. prof. Ing. Jan John, CSc.
 5. prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
 6. Ing. Markéta Bláhová
 7. doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
 8. prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
 9. prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D.
 10. prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 11. doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
 12. doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
 13. prof. RNDr. Petr Štěpnička, PhD., DSc.
 14. prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
 15. doc. Ing. Tomáš Navrátil, PhD.
 16. prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Voleb do Hlavního výboru se zúčastnilo 19% voličů, pořadí zvolených je dáno počtem odevzdaných hlasů.

Revizní komise

 1. doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
 2. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 3. Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Voleb do Revizní komise se zúčastnilo 16% voličů, pořadí zvolených je dáno počtem odevzdaných hlasů.

Volební komise: prof. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc., RNDr. Pavel Zachař, CSc.,  prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., RNDr. Helena Pokorná.

V Praze 30. září 2017