Odborné skupiny a pobočky

Místní pobočky
Brněnská pobočka

Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
PřF MU, Ústav chemie
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Tel.: 549 496 493, fax: 549492443
jpinkas(zavináč)chemi.muni.cz
http://csch.chemi.muni.cz/index.html

Olomoucká pobočka

doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
PřF UP, katedra analytické chemie,
17. listopadu 1192/
771 46 Olomouc,
Tel.: 585 634 416,
Jan.Petr(zavináč)upol.cz
http://csch-ol.upol.cz

Ostravská pobočka

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO
17. listopadu 15/2172
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 32 7301

Pardubická pobočka

Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
FChT Pardubická Univerzita Katedra analytické chemie
Studentská 573, 532 10 Pardubice
Karel.Ventura(zavináč)upce.cz

Plzeňská pobočka

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
FPE, ZČU, Katedra chemie, Veleslavínova 42,
306 19 Plzeň
Tel.: 377 636 655,
sirotek(zavináč)kch.zcu.cz

Zlínská pobočka

Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
FT Univerzita Tomáš Bati Ústav chemie
nám. T.G.Masaryka, 762 72 Zlín
Tel.: 576 031 431
kafka(zavináč)utb.cz


Sekce
Sekce mladých

Mgr. David Novák
UPOL Olomouc
david.novak(zavináč)upol.cz
stránky sekce mladých


Odborné skupiny
Analytická chemie

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Přf UK Katedra analytické chemie
Alberov 2030, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 224
barek(zavináč)natur.cuni.cz

Anorganická chemie

Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
PřF UK Katedra anorganické chemie
Hlavova 8 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 255
agnemec(zavináč)natur.cuni.cz

Elektrochemie

Doc. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
ÚFCHE J.H. AV ČR v.v.i.
Dolejškova 3
Praha 8
182 33
Jiri.ludvik(zavináč)jh-inst.cas.cz

Historie chemie

RNDr. Pavel Zachař, CSc.
VŠCHT Praha Ústav analytické chemie
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 444 062
pavel.zachar(zavináč)vscht.cz

Chemická fyzika

 

Chemická literatura a zpracování informací

 

Chemická termodynamika

Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
VŠCHT Ústav inženýrství pevných látek
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 445 156
Jindrich.leitner(zavináč)vscht.cz
http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/

Chemie a technologie sacharidů

Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
VŠCHT Ústav chemie a technologie sacharidů
Technická 3, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 443 114
jana.copikova(zavináč)vscht.cz

Chemické vzdělávání

Prof. RNDr. Jana Čtrnáctová, CSc.
PřF UK Katedra učitelství a didaktiky
Albertov 3, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 0951 347
ctr(zavináč)natur.cuni.cz

Chemie životního prostředí

 

Chemometrie

Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
Univerzita Pardubice Katedra analytické chemie
Studentská 273, 532 10 Pardubice
milan.meloun(zavináč)upce.cz

Chromatografie a elektroforéza

RNDr. Václav Kašička, CSc.
ÚOCHB AV ČR v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
kasicka(zavináč)uochb.cas.cz
http://web.natur.cuni.cz/osche

Jaderná chemie

Prof. Ing. Jan John, CSc.
ČVUT FJFI
Břehová 7, 115 19 Praha 1
Tel.:224 358 228
Jan.john(zavináč)fjfi.cvut.cz
http://osjch.csch.cz/
příspěvky JCH

Katalýza

Ing. David Kubička, Ph.D.
Technopark Kralupy VŠCHT Praha,
Žižkova 7,
278 01 Kralupy nad Vltavou

Kvasná chemie a biotechnologie

Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
VŠCHT Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Technická 5, 168 28 Praha 6
Tel.: 220 4444 035
karel.melzoch(zavináč)vscht.cz

Makromolekulární chemie

Ing. Milan Beneš
ÚMCH AV ČR v.v.i.
Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Tel.:220 401 111
benes(zavináč)imc.cas.cz

Nanotechnologie

Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.
VŠB TUO Centrum nanotechnologií
Studentská 11, Ostrava 708 33
Tel.: 597 321 611
karla.barabaszova(zavináč)vsb.cz

Nátěrové hmoty a pryskyřice

Prof. Ing. Jaromír Šňupárek
Univerzita Pardubice Ústav polymerních materiálů
Studentská 273, 532 10 Pardubice
Tel.: 466 037 501
jaromir.snuparek(zavináč)upce.cz

Organická, bioorganická a farmaceutická chemie

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Katedra organické chemie PřF UP
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Tel.: 585 634 405
jan.hlavac(zavináč)upol.cz

Potravinářská a agrikulturní chemie

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
VŠCHT Ústav analýzy potravin
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.:220 443 264
jana.dostalova(zavináč)vscht.cz

Reologie

Prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně FT
Centrum polymerních materiálů
Vavrečkova 275
760 01 Zlín
Tel.: 576 031 320
mzatloukal(zavináč)ft.utb.cz
http://osreo.csch.cz/

Termická analýza

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Technologický pavilon, Doubravice 41
532 10 Pardubice
Tel.: 466 037 185
Petra.Sulcova(zavináč)upce.cz
http://www.thermal-analysis.cz/

Terminologie, nomenklatura a spolupráce s IUPAC

Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
PřF UK, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2
Tel.:221 951 310
jiri.vohlidal(zavináč)natur.cuni.cz
https://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupac_komitet.htm

Toxikologie

Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
LF UK v Praze – Klinika pracovního lékařství
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
sergej.zacharov(at)vfn.cz

Tuky, detergenty, kosmetická chemie

Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
VŠCHT Ústav technologie mléka a tuků
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel.: 220 443 268
Vladimir.Filip(zavináč)vscht.cz

Zeolity