Kdo jsme

Česká společnost chemická (dále ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice již od druhé poloviny 19. století. Je nejstarší chemickou odbornou společností, její historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.

V současné době je ČSCH jednou z největších odborných společností v České republice, její členové reprezentují prakticky všechny specializace a obory chemie. Vedle chemiků různých profesí tvoří významnou část jejích členů studenti chemických a příbuzných oborů, pensionovaní členové a zahraniční odborníci.

Cílem ČSCH je, aby pro všechny své členy byla vyhledávaným fórem pro jejich prezentaci, otevřené a kritické diskuse o chemii, a aby všichni členové společně vytvářeli tvůrčí a účelně fungující organizaci, která je respektována jak u naší veřejnosti, tak i v zahraničí.

ČSCH je zakládajícím členem Asociace českých chemických společností (AČCHS, 1999), zakládajícím členem European Chemical Society (EuChemS), dříve Evropské asociace chemických společností EuChemS (která je právní nástupkyní dřívější Federace Evropských Chemických Společností, 1970) a členem „Affiliate Membership Program“ světové organizace chemiků IUPAC.

Společnost se podílí prostřednictvím svých regionálních poboček a odborných skupin na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání. Ve spolupráci se Slovenskou chemickou společností jsou pořádány každoroční Sjezdy chemiků. Tyto aktivity jsou nezastupitelnou platformou pro národní i mezinárodní komunikaci chemické obce.

Tisková media Chemické listy a Bulletin, a které společnost vydává, jsou respektovanými periodiky jak v naší republice, tak v zahraničí, a slouží k vzájemné komunikaci chemické obce. ČSCH je také jedním ze spolumajitelů konsorcia Chemistry Europe, které vydává řadu renomovaných odborných časopisů (Chemistry A European Journal, ChemPhysChem, ChemBioChem, EurJIC, EurJOC aj.).