Sekce mladých chemiků

Asociace mladých chemiků ČSCH

Asociace mladých chemiků ČSCH (CzYCN – Czech Young Chemists Network) byla ustavena na zasedání Hlavního výboru ČSCH dne 22.1.2018. Sekce byla ustavena jako průřezová, členství v ní je paralelní k členství v odborné skupině a je omezeno maximálním věkem 35 let. Hlavními aktivitami Sekce mladých je

  • pořádání vlastních odborných i společenských akcí a soutěží, včetně aktivit v průběhu Sjezdů chemických společností
  • reprezentace ČSCH v EYCN – European Young Chemists Network EuCheMS
  • gesce dohod o výměně studentů na sjezdech chemických společností zemí Viszegrádské skupiny.

Nástroje, které má sekce mladých k dispozici, jsou zejména

  • Facebook a web ČSCH pro šíření informací a komunikaci
  • vlastní rozpočtová kapitola v rozpočtu ČSCH.

Pracovní výbor sekce má následující členy:

  • Mgr. David Novák (UPOL Olomouc, david.novak00@gmail.com)
  • Václav Holý (VŠCHT Praha)
  • Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Kontakt: david.novak(at)upol.cz; https://www.facebook.com/Asociacemladychchemiku