Členské služby a výhody

Zapojení v České chemické společnosti, členu Asociace českých chemických společností, EuCheMS, ECTN-A a ČSVTS přináší individuálním chemikům, kromě vlastního členství v největší a nejstarší české profesní organizaci chemiků (zal. 1866):

ROZŠIŘTE SVÉ KONTAKTY

celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě, možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH, kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění,…

přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,

možnost přidruženého členství v IUPAC, a z toho plynoucí sleva u nakladatelství Blackwell a na konferencích sponzorovaných IUPAC, členové IUPAC dostávají časopis Chemistry International,

možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS, GDCh, GÖCh, SFC aj.),

ZÚČASTNĚTE SE NÁRODNÍCH SJEZDŮ

možnost zúčastnit se národních sjezdů s významnou slevou pro členy, které jsou pořádány každoročně, jednou na Slovensku jednou v ČR,

ZLEPŠETE SVOJI INFORMOVANOST

možnost dostávat 4x ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo“ Chemických listů v tištěné či elektronické podobě,
možnost dostávat 4x ročně, cestou elektronické pošty, členské upozornění na nejdůležitější události a aktuality,

volný přístup k členskému magazínu ChemViews (http://www.chemistryviews.org/), jehož je ČSCH spoluvlastníkem, a to i na vašem mobilním telefonu apod.,

členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,

informace o dění v evropských strukturách, jako např. EuCheMS, ECTN, EC2E2N a podobně,
přístup k elektronickým informačním médiím Společnosti,

volný přístup k tištěným verzím časopisů ChemPubSoc Europe v „knihovně ČSCH“, kterou po dohodě s PřF UK Praha zřídila ČSCH v Knihovně chemie (sídlící v budově Hlavova 8/2030, Praha 2, Albertov, přízemí, v místnostech č. 148, 149, 150).

ZAPOJTE SE DO ŘEŠENÍ GRANTŮ EU

možnost participovat na řešení grantů s evropskými partnery, jako napři ECTN a partnerskými národními společnostmi,

UŠETŘETE PENÍZE

možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,

podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,

významnou slevu (ca 90%) na předplatné časopisu Chemistry – A European Journal, a dalších evropských časopisů konsorcia ChemPubSoc Europe, jichž je ČSCH spolumajitelem,

přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,
možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH,

slevu při zapůjčení automobilu (až 35%) u společností AVIS a HERTZ na celém světě, kromě Austrálie, a použití těchto automobilů na akcích v ČR za speciální tarify,

sleva 20 % z publikačních poplatků v časopise ChemOpenChem, který společnost spoluvlastní.

ZDŮRAZNĚTE SVOJI PROFESIONALITU

možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem, platného v celé EU,

BUĎTE VIDĚNI

možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),
možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají“,

a řadu dalších služeb, které se teprve sjednávají,

PRO FIRMY A PODNIKATALE

Firmám, podnikům, institucím a dalším právnickým osobám nabízí ČSCH mimo jiné i tzv. „kolektivní členství“, při kterém se ve vzájemné smlouvě sjedná to, čím mohou pomoci jedna strana druhé. Podrobnosti na dotaz.