Výbor společnosti

Kontaktní adresy funkcionářů ČSCH (volební období 2017 – 2021)

Předsednictvo

Předseda:

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha)

1.místopředseda:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc)

2.místopředseda:

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (Praha)

Hospodář:

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice)

Členové předsednictva:

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. – šéfredaktor časopisu Chemické listy (Praha)

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava)

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha)

prof RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno)


Hlavní výbor

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno)

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Praha)

Ing. Markéta Bláhová (Praha)

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. ( Praha)

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (Praha)

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha)

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Brno)

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústí nad Labem)

prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D. (Praha)

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha)

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava)

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (Praha)

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice)

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc)

doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. (Praha)

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Praha)


Náhradníci Hlavního výboru

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Ing. Petr Beier, Ph.D.

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.


Člen Hlavního výboru za časopis Chemické listy

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (Praha)


Revizní komise

RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (Praha)

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. (Praha)

doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (Praha)