Ustavena Sekce mladých ČSCH (CzYCN)

Ustavena Sekce mladých ČSCH

Na zasedání Hlavního výboru ČSCH byla dne 22.1.2018 ustavena Sekce mladých ČSCH (CzYCN – Czech Young Chemists Network). Sekce byla ustavena jako průřezová, členství v ní je paralelní k členství v odborné skupině a je omezeno maximálním věkem 35 let. Hlavními aktivitami Sekce mladých bude

  • pořádání vlastních odborných i společenských akcí a soutěží, včetně aktivit v průběhu Sjezdů chemických společností
  • reprezentace ČSCH v EYCN – European Young Chemists Network EuCheMS
  • gesce dohod o výměně studentů na sjezdech chemických společností zemí Viszegrádské skupiny.

Nástroje, které bude mít sekce mladých k dispozici, jsou zejména

  • Facebook a web ČSCH pro šíření informací a komunikaci
  • vlastní rozpočtová kapitola v rozpočtu ČSCH.

Pracovní výbor nové sekce má následující členy:

  • Ing. Roman Bleha (VŠCHT Praha)
  • Václav Holý (VŠCHT Praha)
  • Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D. (VŠCHT Praha)
  • Mgr. David Novák (UPOL Olomouc)

Kontakt: Roman.Bleha(at)vscht.cz