Předsednictvo ČSCH a výsledky voleb pro volební období 2017 – 2021

Předsednictvo

Předseda:

prof. Ing. Jan John, CSc.

 1. místopředseda

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

2. místopředseda

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.

Hospodář

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Členové

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

 

Hlavní výbor

 prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno)

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Praha)

Ing. Markéta Bláhová (Praha)

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. ( Praha)

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (Praha)

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha)

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Brno)

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústí nad Labem)

prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D. (Praha)

doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha)

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava)

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (Praha)

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice)

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc)

doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. (Praha)

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Praha)

 

Náhradníci Hlavního výboru

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Ing. Petr Beier, Ph.D.

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

 

Člen Hlavního výboru za časopis Chemické listy

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (Praha)

 

Členové revizní komise

RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (Praha)

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. (Praha)

doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (Praha)