Cena Karla Preise 2016

Cenu Karla Preise za nejlepší článek otištěný v časopise Chemické listy v roce 2016 obdržel kolektiv autorů: Petr Klusoň, Petr Stavárek, Stanislav Hejda, Věra Pěnkavová, Magdalena Bendová a Hana Vychodilová  za práci:  Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií.  Gratulujeme!