Heyrovského přednáška v rámci cyklu Quo Vadis Chemie

Elektrochémia na modifikovaných povrchoch: aplikácie v diagnostike a príprave bioanód

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

11.12.2018 at 14:00

Lecture Hall CH2, the School of Chemistry Building, FoS CU, Hlavova 8, Praha 2