Cena SHIMADZU 2018

Cena Shimadzu 2018: přihláška do 30. 4. 2018

Cena je určena pro mladé vědecké pracovníky, kteří v 2018 dosáhnou maximálně 30 let.

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.

Přihláškou je zaslání abstraktu v českém, slovenském nebo anglickém jazyce ve formátu, který je pro abstrakty předepsán 70. sjezdem chemiků. Abstrakty musí být doručeny do 30. 4. 2018 na emailovou adresu cz@shimadzu.eu.com.

Další informace: http://sjezd70.csch.cz/