Ceny Jean-Marie Lehna za chemii 2017

16. června 2017 proběhlo na Francouzském velvyslanectví v Praze slavnostní předání „Ceny Jean-Marie Lehna za chemii 2017“. Soutěž proběhla již tradičně ve spolupráci s firmou SOLVAY. Od roku 2015 je v této soutěži udělována „Zvláštní cena České společnosti chemické“. V letošním roce cenu získal Ing. Daniel Bůžek z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cenu mu předal prof. Ing.Bohumil Kratochvíl, DSc.
Gratulujeme!