Volby předsednictva ČSCH 2017

Volby do Hlavního výboru České společnosti chemické a revizní komise na období listopad 2017 – listopad 2021

Zvoleno má být 16 členů HV, 4 náhradníci a 3 členové revizní komise. Návrh na jednoho nebo více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná skupina nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka nebo kandidát musí být členem ČSCH a občanem České republiky. Návrhy je možné poslat buď elektronicky na e-mail: chem.spol@csvts.cz (předmět Volby 2017) nebo poštou na adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební komise, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.

Časový harmonogram voleb:

  1. Schválení volební komise a harmonogramu voleb. Termín: Zasedání HV 13.12.2016
  2. Vyhlášení voleb do HV ČSCH formou oznámení na webových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických listů 111(1); 2017. Termín: 31.1.2017.
  3. Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy revizní komise. Termín poslání návrhů: 7.4.2017.
  4. Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich stručné CV. Termín: 30.4.2017.
  5. Schválení způsobu a doby provedení voleb HV hlasováním per rollam. Termín 15.5.2017.
  6. Uvedení profilu navržených kandidátů na internetových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických listů 111(7); 2017. V Bulletinu bude jako vložený list nebo součást stránky volební lístek pro korespondenční hlasování, v elektronické formě pak na webových stránkách www.csch.cz. Termín: 25.5.2017 (tisková forma až v červencovém čísle CHL).
  7. Čas pro provedení volby (elektronicky/korespondenčně): 1.6. až 30.9.2017.
  8. Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách ČSCH. Termín: 5.10.2017
  9. Svolání schůze nového HV a volba předsedy/předsedkyně a členů předsednictva ČSCH. Termín: říjen 2017.

Volební komise schválená předsednictvem ČSCH dne 13.12.2016: Vilím Šimánek (předseda), Pavel Chuchvalec, Boleslav Taraba, Pavel Zachař, Helena Pokorná.