Ceny Shimadzu 2016

Během slavnostního večera 68. sjezdu byly na vyhlídkové plavbě lodí po Vltavě předány Ceny Shimadzu 2016 oceněným:

  1. místo: Martina Komendová, Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem,
    Univerzita Pardubice
  2. místo: Lucie Habartová, Ramanova spektroskopie pro IN VIVO klinickou diagnostiku karcinomu plic,
    VŠChT v Praze
  3. místo: Petra Darebná, Změny glykosylace u pacientů s hepatocelulárním a kolorektálním karcinomem kvantifikované pomocí FT‑ICR a MRM,
    Biocev – Mikrobiologický Ústav AV ČR