Odborná skupina Jadené chemie má SlidesLive kanál!

Od akademického roku 2011/2012 probíhají pod odbornou podporou OS JCH Semináře Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Seminář se koná vždy 1× v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse):1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut)
2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách)
3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách)
4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí.Pokud přednášející souhlasí, jsou vyzvané přednášky nahrávány a archivovány v systému SlidesLive. Za programovou náplň a průběh semináře zodpovídá Ing. Kateřina Čubová, Ph.D..

Zde můžete shlédnou ukázku o historii katedry jaderné chemie: