Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2019

Kontakt:
Ostravská univerzita
Bc. Lucie Malovcová
personální oddělení
30. dubna 22
701 03 Ostrava

tel.: 553 46 2107