Cena Karla Preise za rok 2017 předána

Předání ceny Karla Preise za rok 2017

V pondělí 22. 1. 2018 se uskutečnilo zasedání Hlavního výboru ČSCH, v jehož úvodu šéfredaktor časopisu Chemické listy Bohumil Kratochvíl předal cenu Karla Preise, kterou každoročně uděluje redakce časopisu Chemické listy za nejlepší článek zaslaný do redakce časopisu za uplynulý rok. Ocenění za rok 2017 si odnesl autorský kolektiv ve složení Milan Hájek, Petr Šedivý, Jan Kovář a Monika Dezortová (IKEM Praha) za práci: Dynamická in vivo 31P MR spektroskopie člověka. Všem oceněným blahopřejeme.