Pamětní medaile Vítězslava Veselého

ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Odborná skupina pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii uděluje PAMĚTNÍ MEDAILI VÍTĚZSLAVA VESELÉHO na základě tohoto STATUTU ze dne 6. 1. 1994:

  1. Pamětní medaile nese jméno našeho zakladatele oboru chemie tuků a olejů. prof. Dr. Vítězslav VESELÝ (1877 – 1964) byl žákem E. Votočka, působil jako profesor organické chemie a chemické technologie Vysokého učení technického v Brně, pracoval zejména v oblasti chemie tuků a olejů a položil základy pro rozvoj tohoto oboru u nás.
  2. Pamětní medaile se uděluje našim a zahraničním odborníkům za zásluhy o rozvoj vědy a technologie v oboru tuků a detergentů, za zásluhy o rozvoj průmyslu v tomto odvětví, za organizační činnost v odborné skupině pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické a v zahraničních či mezinárodních organizacích zaměřených na chemii tuků a detergentů.
  3. O udělení pamětní medaile rozhoduje předseda výboru odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické na základě usnesení výboru odborné skupiny. Udělení pamětní medaile oznamuje předseda výboru odborné skupiny předsednictvu České společnosti chemické.
  4. Pamětní medaile se předává zpravidla při příležitosti vědeckých setkání pořádaných odbornou skupinou pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii nebo na schůzi výboru odborné skupiny. Příjemce medaile obdrží od výboru odborné skupiny dopis oznamující udělení pamětní medaile.

Komentář: Žádost o schválení pamětní medaile Vítězslava Veselého spolu se statutem byla zaslána na sekretariát České společnosti chemické v Praze dne 6. 1. 1994. Výtvarný návrh zpracoval akademický sochař Ladislav Kozák. Ražbu pamětních medailí podle výtvarného návrhu provedla firma TRIGA, Praha. Bylo vyraženo 24 exemplářů pamětních medailí. K pamětním medailím byly zajištěny pamětních listy v české a anglické verzi. Pamětní medaile Vítězslava Veselého jsou udělovány od roku 1997. Na základě usnesení výboru OS z 16.5.2001 byl l exemplář pamětní medaile předán do sbírky Národního muzea v Praze.

PŘEHLED UDĚLENÝCH PAMĚTNÍCH MEDAILÍ VÍTĚZSLAVA VESELÉHO

Pořadí Nositel Pamětní medaile Vítězslava Veselého Datum schválení ve výboru Datum předání Kdo předal
10 Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 12.2.2009 21.5.2009 Tatranská Lomnica Ing. P. Seifert Prof. Ing. V. Filip, CSc.
9 Prof. Edwin Frankel Department of Food Science and Technology, University of California, Davis, USA 25.6.2004 26.9.2005 Kongres ISF Praha Ing. P. Seifert Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc.
8 Prof. Dr. Michel Parmentier ENSAIA, Laboratoire de Science et Génie alimentaires, Vandeuvre-lés-Nancy, France 25.6.2004 26.9.2005 Kongres ISF Praha Ing. P. Seifert Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc.
7 Prof. Dr. Friedrich Spener Department of Biochemistry, University of Münster, Germany 25.6.2004 26.9.2005 Kongres ISF Praha Ing. P. Seifert Prof. Ing. J. Pokorný, DrSc.
6 Doc. Ing. Jiří Čmolík, CSc. 17.5.2000 18.5.2000 Rožnov p. R. Doc. Ing. J. Brát, CSc. Doc. Ing. W. Schwarz, CSc.
5 Ing. Ivan Lohynský Palma – Tumys a.s., Bratislava 12.5.1999 22.6.2000 Bratislava Doc.Ing. J. Čmolík, CSc. Doc.Ing. W. Schwarz, CSc.
4 Prof. Ing. Jiří Zajíc, DrSc. 21.5.1997 14.5.1998 Strakonice Doc.Ing. J. Čmolík, CSc. Doc.Ing. W. Schwarz, CSc.
3 Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. 21.5.1997 14.5.1998 Strakonice Doc.Ing. J. Čmolík, CSc. Doc.Ing. W. Schwarz, CSc.
2 Ing. Emil Mareš, CSc. 21.5.1997 11.12.1997 Praha Doc.Ing. J. Čmolík, CSc. Doc.Ing. W. Schwarz, CSc.
1 Ing. Miloslav Malenický 21.5.1997 4.12.1997 Tábor Doc.Ing. J. Čmolík, CSc. Prof.Ing. J. Pokorný, DrSc.