Statut Ceny Rudolfa Lukeše

Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH ustavila od roku 2012 Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie a Výbor OS vyzývá všechny členy i odbornou veřejnost k nominacím vhodných kandidátů. Cena není určena na ocenění celoživotního díla nebo zásluh, ale na ocenění konkrétních originálních výsledků z posledních 5 let publikovaných ve špičkových mezinárodních časopisech. Její zavedení povede k většímu zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i k větší motivaci vědecké obce k dosahování excelence.

Cena sestává z:
• certifikátu
• osobní peněžní prémie (50 tis. Kč)
• grantu na nákup chemikálií a rozpouštědel za 100 tis. Kč od firmy Lach-Ner
• plenární přednášky na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii a přehledného článku v časopise Chem. Listy

Podmínky a požadavky pro nominace:
• nominovat může každý člen ČSCH i odborná veřejnost, samonominace jsou povoleny
• není žádné věkové omezení
• nominovaná osoba musí působit na pracovišti v ČR a předložené výsledky a soubor prací vznikly na pracovišti v ČR
• předložený soubor prací za posledních 5 let se sestává zejména z prací, kde nominovaný je korespondenčním autorem
• cenu nelze udělit opakovaně stejné osobě
• uzávěrka přihlášek je 31.3. daného kalendářního roku

Nominační materiály (vše v angličtině), které se posílají v elektronické formě (pdf) na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz):
• stručné CV (1 strana)
• stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
• seznam publikací za posledních 5 let
• pdf 5 vybraných nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let (nominovaný musí být korespondenčním autorem)
• v případě, že nominující navrhuje jinou osobu, je nutný její písemný souhlas

Evaluace a rozhodnutí o udělení Ceny:
• mezinárodní výběrová komise pracuje ve složení (bez titulů): Jay Siegel (předseda, Universita Zurich), Thorsten Bach (TU Munich), Karol Grela (Universita Warsawa a PAS), Henk Hiemstra (Universita Amsterdam), Burkhard Koenig (Universita Regensburg), Annemieke Madder (Universita Gent), Christina Moberg (KTH Stockholm), Tibos Soos (Chemical Research Center HAS, Budapest). Její rozhodnutí bude konečné a nepodléhá schvalování výborem OS ani ČSCH.
• v případě, že žádná z nominací neodpovídá požadované vysoké kvalitě a mezinárodnímu významu výsledků, nemusí být Cena pro daný rok udělena.