Cena Rudolfa Lukeše

Cena Rudolfa Lukeše je udělována Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH (OS) ve spolupráci s Nadací Experientia (Nadace) za vynikající soubor původních prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie z posledních 5 let publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. Hlavním účelem ceny je zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence.

Statut ceny a pravidla pro podávání přihlášek.

Nositelé ceny:

2019 prof. Ing. Michal Hocek, DSc. (PřF UK Praha)
2018 Dr. Ivo Starý (ÚOCHB AV ČR)
2017 prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. (PřF UK Praha)
2016 prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha)
2015 Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR v.v.i.)
2014 Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno)
2013 Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2012 Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AVČR)