Cena Miloše Hudlického

Cena Miloše Hudlického byla zřízena roku 2001 jako vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) českých autorů otištěnou v jednom z „evropských“ časopisů, jichž je ČSCH spoluvlastníkem, tj. Chemistry – A European Journal, ChemBioChem, ChemPhysChem, European Journal of Organic Chemistry a European Journal of Inorganic Chemistry, atd., vydávaných v rámci konsorcia EuChemSoc, přičemž bude přihlédnuto k tomu, která práce za posledních 5 let získala největší ohlas. ČSCH tím usiluje o zvýšení reflexe české chemie na půdě prestižních odborných časopisů. Cena je udělována po dohodě s prof. Tomášem Hudlickým, který souhlasil s tím, že památka jeho otce (Liška F.: Chem. Listy 96, 63 (2002)) propůjčí ceně jako atribut m.j. i výše citovaný odraz kvalitní práce českých chemiků na poli světové chemie. Cena je udělována každoročně na návrh kteréhokoliv člena, skupiny či orgánu ČSCH, analogicky k čl. 26 Stanov ČSCH, na základě usnesení Hlavního výboru ČSCH. O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČSCH.

(Miloš HUDLICKÝ, Prof., Ing., Dr.techn. *1919 Přelouč, †2001 ; 1938 maturita na reálném gymnáziu v Olomouci; 1940-1945 Výzkumný ústav gumárenské technologie, Zlín;. Fakulta chem.-technologického inženýrství ČVUT (1946 Ing. Dr.); 1948 studijní pobyt na Ohio State University, Columbus, Ohio; 1945-1957 asistent ústavu organické chemie FCHTI v Praze; 1958-1968 chemik Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii; 1968-1989 Visiting, Associate Professor a Professor na Virginia Polytechnic Inst., Blacksburg, VA, USA; 1989 Professor Emeritus. Autor a spoluautor 68 vědeckých prací (49 ve fluorové chemii), 19 přehledných referátů, 29 patentů, 7 knih v češtině, 11 knih v angličtině. Chemical Abstracts Service Award, Virginia Polytechnic Institute Teaching Excellence Award, Alan F. Clifford Award (VPI), medaile E.Votočka (1992)).

Nositelé ceny

Martin Lepšík, Jan Řezáč, Michal Kolář, Adam Pecina, Pavel Hobza, Jindřich Fanfrlík 2013 za práci „The Semiempirical Quantum Mechanical Scoring Function for in Silico Drug Design“
v ChemPlusChem 78, 921 (2013)
Jaroslav Roh, Kateřina Vávrová, Alexandr Hrabálek 2012 za práci „Synthesis and Functionalization of 5-Substituted Tetrazoles“
v Eur. J. Org. Chem. 31, 6101 (2012)
Zuzana Kotková, Jan Kotek, Daniel Jirák, Pavla Jendelová, Vít Herynek, Zuzana Berková, Petr Hermann a Ivan Lukeš

 

2010 za práci „Cyclodextrin-Based Bimodal Fluorescence/MRI Contrast Agents: An Efficient Approach to Cellular Imaging“ publikovanou v  Chem. Eur. J. 16, 10094 (2010).
Louis Adriaenssens, Lukáš Severa, Tereza Šálová, Ivana Císařová, Radek Pohl, David Šaman,Shvia V. Rocha, Nathaniel S. Finney, Lubomír Pospíšil, Petr Slavíček a Filip Teplý 2009 za práci „Helquats: A Facile, Modular, Scalable Route to Novel Helical Dications“ publikovanou v Chem. Eur. J. 15, 1072 (2009).
L. Ricketts, Detlef Schröder, Christian Alcaraz a Jana Roithová 2009 za práci „Growth of larger hydrocarbons in the ionosphere of Titan“ publikovanou v Chem. Eur. J.  14, 4779 (2008).
Petra Brázdilová, Milan Vrábel, Radek Pohl, Hana Pivoňková, Luděk Havran, Michal Hocek, Miroslav Fojta 2007 za práci „Ferrocenylethynyl Derivatives of Nucleoside Triphosphates: Synthesis, Incorporation, Electrochemistry, and Bioanalytical Applications“ publikovanou v Chem. Eur. J. 13, 9527 (2007).
Jiří Šponer, Petr Jurečka, Ivan Marchan, F. Javier Luque, Modesto Orozco, Pavel Hobza 2006 za práci „Nature of Base Stacking: Reference Quantum-Chemical Stacking Energies in Ten Unique B-DNA Base-Pair Steps“ publikovanou v Chem. Eur. J. 12, 2854 (2006).
Jakub Rudovský, Petr Cígler, Jan Kotek, Petr Hermann, Pavel Vojtíšek, Ivan Lukeš, Joop A. Peters, Luce Vander Elst, Robert N. Muller 2005 za práci „Lanthanide(III) Complexes of a Mono(methylphosphonate) Analogue of H4dota: The Influence of Protonation of the Phosphonate Moiety on the TSAP/SAP Isomer Ratio and the Water Exchange Rate“ publikovanou v Chem. Eur. J. 11, 2373 (2005).
Michal Hocek, Petr Štěpnička, Jiří Ludvík, Ivana Císařová, Ivan Votruba, David Řeha, Pavel Hobza P.
2004 za práci „Ferrocene-modified Purines as Potential Electrochemical Markers: Synthesis, Crystal Structures, Electrochemistry and Cytostatic Activity of (Ferrocenylethynyl)- and (Ferrocenylethyl)purines“ publikovanou v Chem. Eur. J. 10, 2058 (2004).
Otto Exner, Stanislav Bohm 2003 za práci „Electrostatic Calculation of the Substituent Effect: An Efficient Test on Isolated Molecule“s publikovanou v Chem. Eur. J. 9, 4718 (2003).
Petr Šimůnek, Antonín Lyčka, Vladimír Macháček 2002 za práci „Synthesis, 1H, 13C and 15N NMR Study of Azo Coupling Products from Enaminones“ publikovanou v Eur. J. Org. Chem. 16, 2764 (2002).