Cena Karla Štulíka

Soutěž o Cenu Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie je pořádána OS analytické chemie (dále jen OSACH) pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR a SR. Soutěž navazuje na dříve pořádanou soutěž o Cenu firmy Merck. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a vrcholí v lednu až únoru vědeckou konferencí spojenou s vyhlášením vítězů.

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2019

Hodnotící komise se po vyslechnutí všech příspěvků rozhodla vedle 1. místa v soutěži udělit dvě 2. místa a tři zvláštní ceny poroty.

1. místo Bc. Vatrsková Lenka Ústav analytické chemie, VŠCHT
2. místo Bc. Haššo Marek
Chufistova Sofiia
Ústav analytickej chémie, STU Bratislava
Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT

Zvláštní cena poroty:

Hekerle Lukáš Ústav chemie, Masarykova univerzita
Lacmanová Tereza Katedra analytické chemie, FaF UK v Hradci Králové
Sehnal Karel Ústav humánní farmakologie a toxikologie, VFU

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2018

1. místo Michael Gargulák
Bc. Dita Spálovská
VFU Brno
Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha
2. místo Bc. Oleksandr Volochanskyi Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha
3. místo Bc. Kateřina Kovaříková Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Zvláštní cena poroty:

Bc. Kinga Dobóová STU Bratislava
Bc. Kristína Kianičková STU Bratislava
Bc. Barbora Rumlová UK Praha
Bc. Diana Sokolovská UP Olomouc
Bc. Renáta Zátopková UP Olomouc
Lukáš Zima MU Brno

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2017

1. místo Bc. Adam Pruška Masarykova univerzita v Brně
2. místo Bc. Barbora Boráňová Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
3. místo Bc. Dušan Palacka FCHPT STU Bratislava

Zvláštní cena poroty:

Bc. Patrik Fagan VŠCHT Praha
Bc. Karel Hořejší PřF Jihočeská univerzita
Kateřina Krčová PřF Univerzita Palackého v Olomouc
Markéta Kučerová FCHT Univerzita Pardubice
Bc. Eva Martínková PřF Univerzita Karlova v Praze

 Vítězové Ceny Karla Štulíka 2016

1. místo Bc. Filip Smrčka Ústav chemie, PřF, Masarykova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut (CEITEC)
2. místo Petra Komenská Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
3. místo Bc. et Bc. Jiří Trousil Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha a Ústav buněčné biologie a patologie, 1. Lékařská fakulta UK Praha

Zvláštní cena poroty:

Bc. Simona Lupínková Katedra fyziky a Ústecké materiálové centrum, PřF UJEP v Ústí nad Labem
Bc. Hana Macková Ústav analytickej chemie, Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská technická univerzita Bratislava
Kristina Matějková Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2015

1. místo Bc. Pavol Ďurč Ústav chemie Masarykovy univerzity Brno
2. místo Patrik Fagan Ústav analytické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
3. místo Kateřina Plachká Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

Zvláštní cena poroty:

Bc. Júlia Hodáková Ústav chemie Masarykovy univerzity v Brně
Kristýna Dlabková Ústav chemie Masarykovy univerzity v Brně
Bc. Veronika Svitková FCHPT STU Bratislava
Bc. Markéta Pišlová Ústav inženýrství pevných látek VŠCHT Praha