Cena Karla Preise

Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 jako vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) otištěnou v ročníku Chemických listů. Pojmenována je po prof. Karlu Preisovi (1846-1916) dlouholetém čelném funkcionáři Společnosti, významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie, významném organizátoru a redaktoru Chemických listů. Před pojmenováním ceny podle prof. Preise byla udělena cena „za nejlepší práci v ročníku CHL“.

Cena Karla Preise je udělována za nejlepší práci (článek) otištěný v ročníku Chemických listů. Návrh na udělení Ceny Karla Preise může podat kterýkoliv člen ČSCH. O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů.

Nositelé ceny:

Martin Hrubý (ÚMCH AV ČR Praha) 2018 za práci: Samouspořádání v polymerních systémech inspirované živou přírodou
Milan Hájek, Petr Šedivý, Jan Kovář, Monika Dezortová (IKEM Praha) 2017 za práci: Dynamická in vivo 31P MR spektroskopie člověka 
Petr Klusoň, Petr Stavárek, Stanislav Hejda, Věra Pěnkavová, Magdalena Bendová, Hana Vychodilová (ÚCHP AV ČR Praha) 2016 za práci: Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií
Lucie Fojtíková, Sandra Göselová a Barbora Holubová (VŠCHT Praha) 2015 za práci: Anabolické androgenní steroidy – nebezpečí v doplňcích stravy
Lenka Žáková, Jiří Jiráček (ÚOCHB AV ČR Praha) 2014 za práci: Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem
Renáta Norková, Jana Jaklová-Dytrtová, Václav Kašička (ÚOCHB AV ČR Praha) 2013 za práci: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektro¬migračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí
Pavel Ulbrich, Tibor Füzik, Růžena Píchalová, Irena Voráčková, Tomáš Ruml

(VŠCHT Praha)

2012 za práci: Vyřešení struktury retrovirové částice jako klíč k inhibici HIV
Jindra Musilová, Zdeněk Glatz (PřF MU/ Středoevropský technologický institut Brno) 2011 za práci: Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie
Radek Cibulka (ÚOCHB AV ČR/VŠCHT Praha) 2010 za práci: Flaviny – perspektivní katalyzátory oxidací a redukcí. Chem. Listy 104, 326 (2010)
Lenka Beranová, Jana Humpolíčková, Martin Hof (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha) 2009 za práci: Fluorescenční korelační spektroskopie. Chem. Listy 103, 125 (2009)
Marin Hrubý, Jan Kučka, Hana Macková, Ondřej Lebeda, Karel Ulbrich (ÚMCH AV ČR, Praha, PřF UK Praha , ÚJF AV ČR Řež u Prahy )

 

2008 za práci: Termoresponzivní polymery – od laboratorní kuriozity k perspektivním materiálům pro lékařské aplikace. Chem.Listy 102, 21 (2008)
 

Ivana Černá, Petr Klusoň, Martin Drobek, Tomáš Cajthaml Lukáš Bartek (VŠCHT Praha/Mikrobiologický Ústav Praha/School of Chemistry University of St Andrews, North Haugh, UK)

 

2007

 

za práci: Iontové kapaliny ? Úvahy o jejich využití v homogenní asymetrické katalýze. Chem. Listy 101, 994 (2007)

Břetislav Friedrich (Fritz-Haber-Institut der Max- Planck-Gesellschaft, Berlin) 2006 za práci: Proč jsou studené molekuly tak žhavé? Chem. Listy 100, 256 (2006)
Stanislav Rádl (Zentiva – VÚFB, a.s., Praha) 2004 za práci: Jak se rodí lék aneb vybrané aspekty výzkumu a vývoje chemických léčiv Chem. Listy 98, 1073 (2004)
Kamil Lang, Jiří Mosinger, Dana M. Wagnerová (Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež) 2005 za práci: Pokroky ve fotochemii singletového kyslíku Chem. Listy 99, 211 (2005)
Karel Svoboda, Miroslav Hartman, Otakar Trnka, Jiří Čermák (ÚTZCHT AV ČR Praha) 2003 za práci: Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití (Chem. Listy 97, 9 (2003))
Josef Pacák, Miloslav Černý (PřF UK, Praha) 2002 za práci: Deoxyfluoroglukosa, mezník ve vývoji pozitronové emisní tomografie (jistorie jednoho výzkumu) (Chem. Listy 96, 704 (2002))
Jitka Moravcová (VŠCHT Praha) 2001 za práci: Sacharosa jako průmyslová surovina (Chem. Listy 95, 202 (2001))
Jan Prokeš, Jaroslav Stejskal, Mária Omastová(MFF UK Praha, ÚMCH AV ČR Praha, ÚP SAV Bratislava) 2001 za práci Polyanilin a polypyrrol – dva představitelé vodivých polymerů (Chem. Listy 95, 484 (2001))
Lucie Bořek-Dohalská , Marie Stiborová  (PřF UK Praha) 2000 za práci Taxany – protinádorová léčiva s unikátním mechanizmem účinku (Chem. Listy 94, 226 (2000))
Petra Kučerová, Martina Macková, Tomáš Macek (VŠCHT a ÚOCHB AV ČR, Praha) 1999 za prác:i Perspektivy fytoremediace při odstraňování organických polutantů a xenobiotik z životního prostředí (Chem. Listy 93, 19 (1999))
Michal Holčapek a Pavel Jandera (Univerzita Pardubice) 1998 za práci: Spojení HPLC-MS (Chem. Listy 92, 278 (1989))
Dalimil Dvořák (VŠCHT, Praha) 1997 za práci: Přechodné kovy v organické syntéze (Chem.Listy 91, 216 (1997))
František Švec (ÚMCH AV ČR – UoC Berkeley) 1996 za práci: Kombinatoriální syntézy (Chem. Listy 90, 477 (1996))