Cena Rudolfa Lukeše

Cena Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH. Pro prvních 5 let je Cena sponzorovaná firmou Lach-Ner. Cena sestává z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Laureáta vybírá mezinárodní komise (předseda Prof. J. Siegel), která zaručí nezaujatost a vysokou odbornou úroveň oceněných.

Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků. Tato Cena není určena k ocenění celoživotního díla ani přínosu k rozvoji ČSCH či jejich odborných skupin.

Statut ceny a pravidla pro podávání přihlášek.

Nositelé ceny:

2019 prof. Ing. Michal Hocek, DSc. (PřF UK Praha)
2018 Dr. Ivo Starý (ÚOCHB AV ČR)
2017 prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. (PřF UK Praha)
2016 prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha)
2015 Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR v.v.i.)
2014 Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno)
2013 Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2012 Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AVČR)