Cena Karla Preise

Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 jako vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) otištěnou v ročníku Chemických listů. Pojmenována je po prof. Karlu Preisovi (1846-1916) dlouholetém čelném funkcionáři Společnosti, významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie, významném organizátoru a redaktoru Chemických listů. Před pojmenováním ceny podle prof. Preise byla udělena cena "za nejlepší práci v ročníku CHL".

Cena Karla Preise (Článek 26 stanov Společnosti) (1) Cena Karla Preise je udělována za nejlepší práci (článek) otištěný v ročníku Chemických listů. (2) Návrh na udělení Ceny Karla Preise může podat kterýkoliv člen ČSCH. (3) 0 udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů.

Nositelé ceny:

Lucie Fojtíková, Sandra Göselová a Barbora Holubová (VŠCHT Praha) 2015 za práci: Anabolické androgenní steroidy – nebezpečí v doplňcích stravy
Lenka Žáková, Jiří Jiráček (ÚOCHB AV ČR Praha) 2014 za práci: Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem
Renáta Norková, Jana Jaklová-Dytrtová, Václav Kašička (ÚOCHB AV ČR Praha) 2013 za práci: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektro¬migračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí
Pavel Ulbrich, Tibor Füzik, Růžena Píchalová, Irena Voráčková, Tomáš Ruml 2012 za práci: Vyřešení struktury retrovirové částice jako klíč k inhibici HIV
Jindra Musilová a Zdeněk Glatz (Přírodovědecká fakulta a Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita ) 2011 za práci: Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie
Radek Cibulka (ÚOCHB AV ČR/VŠCHT Praha) 2010 za práci: Flaviny – perspektivní katalyzátory oxidací a redukcí. Chem. Listy 104, 326 (2010)
Lenka Beranová, Jana Humpolíčková a Martin Hof (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha) 2009 za práci: Fluorescenční korelační spektroskopie. Chem. Listy 103, 125 (2009)
Marin Hrubý, Jan Kučka, Hana Macková, Ondřej Lebeda, Karel Ulbrich (ÚMCH AV ČR, Praha, PřF UK Praha , ÚJF AV ČR Řež u Prahy ) 2008 za práci: Termoresponzivní polymery – od laboratorní kuriozity k perspektivním materiálům pro lékařské aplikace. Chem.Listy 102, 21 (2008)
Ivana Černá, Petr Klusoň, Martin Drobek, Tomáš Cajthaml Lukáš Bartek (VŠCHT Praha/Mikrobiologický Ústav Praha/School of Chemistry University of St Andrews, North Haugh, UK) 2007 za práci Iontové kapaliny ? úvahy o jejich využití v homogenní asymetrické katalýze. Chem. Listy 101, 994 (2007)
Břetislav Friedrich (Fritz-Haber-Institut der Max- Planck-Gesellschaft, Berlin) 2006 za práci Proč jsou studené molekuly tak žhavé? Chem. Listy 100, 256 (2006)
Rádl Stanislav (Zentiva – VÚFB, a.s., Praha) 2004 za práci Jak se rodí lék aneb vybrané aspekty výzkumu a vývoje chemických léčiv Chem. Listy 98, 1073 (2004)
Kamil Lang, Jiří Mosinger a Dana M. Wagnerová (Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež) 2005 za práci Pokroky ve fotochemii singletového kyslíku Chem. Listy 99, 211 (2005)
Svoboda Karel, Hartman Miroslav, Trnka Otakar, Čermák Jiří (ÚTZCHT AV ČR Praha) 2003 za práci Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití (Chem. Listy 97, 9 (2003))
Pacák Josef, Černý Miloslav (PřF UK, Praha) 2002 za práci Deoxyfluoroglukosa, mezník ve vývoji pozitronové emisní tomografie (jistorie jednoho výzkumu) (Chem. Listy 96, 704 (2002))
Moravcová Jitka (VŠCHT Praha) 2001 za práci Sacharosa jako průmyslová surovina (Chem. Listy 95, 202 (2001))
Prokeš Jan, Stejskal Jaroslav, Omastová Mária (MFF UK Praha, ÚMCH AV ČR Praha,ÚP SAV Blava) 2001 za práci Polyanilin a polypyrrol – dva představitelé vodivých polymerů (Chem. Listy 95, 484 (2001))
Bořek-Dohnalská Lucie, Stiborová M. (PřF UK Praha) 2000 za práci Taxany - protinádorová léčiva s unikátním mechanizmem účinku (Chem. Listy 94, 226 (2000))
Kučerová Petra, Macková Martina, Macek Tomáš (VŠCHT a ÚOCHB AV ČR, Praha) 1999 za práci Perspektivy fytoremediace při odstraňování organických polutantů a xenobiotik z životního prostředí (Chem. Listy 93, 19 (1999))
Holčapek Michal a Jandera Pavel (UP, Pardubice) 1998 za práci: Spojení HPLC-MS (Chem. Listy 92, 278 (1989))
Dalimil Dvořák (VŠCHT, Praha) 1997 za práci Přechodné kovy v organické syntéze (Chem.Listy 91, 216 (1997))
František Švec (ÚMCH AV ČR - UoC Berkeley) 1996 za práci Kombinatoriální syntézy (Chem. Listy 90, 477 (1996))