Vladimír Majer Medal: doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc.

Dne 13. května 2016, vyzvanou přednášku na semináři Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze na téma “Pohled na historii vývoje radioanalytických metod v ČR” přednesl doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc. a při té příležitosti si převzal ocenění odborné skupiny Jaderné chemie – medaili Vladimíra Majera. Přednášku je možné shlédnout níže: