Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků

Firma Sigma-Aldrich s.r.o. vyhlašuje každoročně ve spolupráci se Slovenskou chemickou společností, Českou společností chemickou a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii cenu pro mladé vědecké pracovníky. Cena je udělována ve formě dvou grantů pro nejlepší přihlášenou práci v organické chemii a příbuzných oborech a pro nejlepší práci v biochemii a příbuzných oborech. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a vrcholí koncem letního semestru vědeckou konferencí spojenou s vyhlášením vítězů. Konference je určena mladým vědeckým pracovníkům a je hrazena spolupořádajícími partnery.

Byly uděleny tyto ceny:

2019

Advanced Analytics in Life Science

 • Alžběta Nemeškalová, VŠCHT Praha with lecture DETERMINATION OF AMPHETAMINE-LIKE STIMULANTS IN NEONATAL SAMPLES

Materials science for Life

 • Lucie Peterková, VŠCHT Praha with lecture ARGON PLASMA TREATMENT INCREASES CYTOCOMPATIBILITY OF FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE

Bioscience&Molecular Biology

 • Roman Gogela, BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno with lecture EVOLUTION OF SEX-DETERMINING SYSTEMS IN GENUS SILENE, SECTION OTITES

Nominations:

 • Dhurvas Chandrasekaran Dinesh, UOCHB AVČR Praha
 • Roman Gogela, BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno
 • Marek Kravec, Masarykova Universita, Brno
 • Miroslav Krepl, BFÚ AV ČR Brno a Palacký University Olomouc
 • Jakub Sumbal, LF MUNI Brno

Organic Chemistry&Catalysis

 • Václav Chmela, UOCHB AVČR Praha with lecture NOVEL APPROACH TO QUINAZOLINONE ALKALOIDS, TOTAL SYNTHESIS OF ARDEEMIN

 Nominations:

 • Václav Chmela, UOCHB AVČR Praha
 • Soňa Krajčovičová, Palacký University Olomouc
 • Martin Kurfiřt, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha
 • Jan Otevřel, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Tomáš Slanina, UOCHB AVČR Praha

Jitka Moravcová Award for the Best Poster:

 • Václav Chochola, LF MUNI Brno with poster Modification of Alginate-based Bioinks for 3D Printing and Stem Cell Cultivation

2018

Pěti nominovanými finalisty v soutěži o nejlepší poster (Cena Jitky Moravcové) byli Jiřina Kaufmanová, VŠCHT Praha; Lukáš Moráň, LF MU Brno; Anna Poryvai, VŠCHT Praha; Michal Šrámek, ÚMG AV ČR Praha; Martina Zapletalová, LF MU Brno

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie a molekulární biologie byli: Marek Černík, BFÚ AV ČR Brno; Ĺubica Duďáková, 1. LF UK Praha; Jakub Sumbal, LF MU Brno; Kristyna Skřenková, PřF UK Praha; Martin Toul, RECETOX, MU Brno.

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Eva Bednářová, PřF UK Praha, Václav Chmela, ÚOCHB AVČR Praha; Peter Reinhard Kaiser, PřF UK Praha; Iveta Klimánková, ÚOCHB AV ČR Praha; Lukáš Maier, PřF MU Brno

Absolutními vítězi se stali:

Martin Toul, RECETOX, MU Brno,s příspěvkem Towards Understanding Evolution: A Novel Function by a Single-Point Mutation (Biochemie a molekulární biologie)

Lukáš Maier, PřF MU Brno, s příspěvkem Diels-Alder Approach to Substituted Decalines. Synthesis of Forskolin Analogs (Chemie)

Jakub Sopoušek, CEITEC MU Brno, s příspěvkem Innovative Galvanic Cell Setup Utilizing Principles of Bipolar Electrochemistry (Pokročilá analytika a biomateriály)

Lukáš Moráň, LF MU Brno – Novel Anticancer (1,10-Phenanthroline)2Cu(II) Complexes are Inducing ER Stress Mediated Apoptosis in Ovarian Cancer Cells (Cena Jitky Moravcové- nejlepší poster)

2017

Autor nejlepšího posteru:

 • Sofie Kolesníková (ÚOCHB AV ČR)
  Sequence requirements and GTP-dependent formation of multimeric G-quadruplexes

Vítěz v oboru biochemie a molekulární biologie:

 • Zuzana Koledová (Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně)
 • Deciphering the roles of fibroblasts during pubertal mammary gland development

Vítěz v oboru chemie:

 • Jiří Tůma (VŠCHT Praha)
  Bifunctional l-prolinol based organocatalysts: stereoselective michael addition in homogenous and heterogenous environment

Vítěz v oboru biomateriály:

 • Michaela Koučková (Masaryk Univerzity, department of Histology and Embryology)
  Silk sericin-modified nanofibers for the development of in vitro models of lung

2016

Autor nejlepšího posteru: Michaela Kloučková (Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně, Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství ICRC, FNUSA, Brno, Ústav fyzikální elektroniky PřF MU a Ústav experimentální biologie PřF MU Brno, Klinka plastické a estetické chirurgie FNUSA, Brno) – Biokompatibilní polykaprolaktamová nanovlákna modifikovaná sericinem

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Lukáš Maier (Max-Planck Institute für Molekulare Physiologie, Dortmund, Masarykova univerzita, Ústav chemie, Brno, Mezinárodní centrum klinického výzkumu – FN u sv. Anny v Brně), Jan Buček (Laboratoř růstových regulátorů & Oddělení chemické biologie a genetiky, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP & Ústav experimentální botaniky AV ČR Olomouc), Kristína Tomášiková (Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno), Martina Kašáková (VŠCHT Praha, CEITEC MU Brno), Jan Holec(VŠCHT Praha, ÚOCHB AV ČR Praha).

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli: Kateřina Musilová (CEITEC MU Kamenice Brno, CMBGT IHOK FN Brno a LF MU Brno), Alan Kádek (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha, PřF UK Praha, Vienna institute of Biotechnology BOKU), Agnieszka Szmitkowska (CEITEC, MU Brno), L´ubica Duďáková (Ústav dědičných metabolických poruch, VFN a 1. LF UK Praha, Oční klinika, VFN a 1. LF UK Praha, UCL Institute of Ophtalmology, University College London), David Bednář (Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX, MU Kamenice, Brno, Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno).

Absolutními vítězi pro rok 2016 se pak stali:
Lukáš Maier – Analogy whitanolidů jako inhibitory hedgehog signální dráhy
Kateřina Musilová – Úloha microRNA-150 v prognóze a transformaci folikulárního lymfomu

Vítězi v oboru biomateriály se stali:
Jakub Pospíšil (Ústav histologie a embryologie, LF, Biologický ústav, LF, Ústav experimentální biologie , Chemický ústav, PřF , MU, Kamenice Brno) – Nanostrukturování povrchů jako slibný nástroj pro studium buněčných interakcí kmenových buněk.
Zdeněk Farka (CEITEC MU, Kamenice, Brno), – Imunosenzory pro rychlou detekci patogenních mikroorganismů.

2015

Autor nejlepšího posteru: Veronika Šváchová , VUT Brno, Příprava biopolymerních nanovláken vhodných pro medicínské aplikace

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Miroslava Kacířová, PřF UK Praha/AV ČR Praha/PřF MU Brno/CEITEC Brno, Zuzana Koledová, LF MU Brno, Alan Kádek, AV ČR Praha/PřF UK Praha/AV ČR Nové Hrady, Alena Hájková, AV ČR Praha/Institut de génomique fonctionnelle Montpellier, Tomáš Ječmen, AV ČR Praha/PřF UK Praha

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Eliška Pospíšilová , PřF UK Praha/AV ČR Praha, Eliška Procházková , AV ČR Praha, Nikola Topolovčan , PřF UK Praha, Michal Kohout, VŠCHT Praha/Univerzita Vídeň, Lukáš Ustrnul PřF UK Praha

Absolutními vítězi pro rok 2015 se pak stali
Tomáš Ječmen (AV ČR Praha) – A topologie cytochromu p-450 2B4 a cytochromu B5
Lukáš Ustrnul (PřF MU Brno) – Pressocucurbit[5]uril: syntéza a supramolekulární vlastnosti
Eva Jablonská (VŠCHT Praha/University of Glagow) In vitro testování osteogenních vlastností titanové slitiny s povrchovou nanoúpravou

2014

Autor nejlepšího posteru: Ivana Jurásková, PřF UK Praha

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Eva Stejskalová, ÚMG AV ČR Praha, Alena Keprová, ÚOCHB AV ČR Praha, Gita Jančaříková, PřF MU Brno, Karla Plevová,
FN Brno/Ceitec.

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Jiří Kaleta, ÚOCHB AV ČR, Lucie Řehová, ÚOCHB AV ČR, Vladislav Kotek, VŠCHT Praha, Eliška Procházková, ÚOCHB AV ČR Praha, Tomáš Pastierik PřF MU/Recetox

Absolutními vítězi pro rok 2014 se pak stali
Pavel Dvořák (PřF MU Brno) – Metabolické dráhy pro biodegradaci antropogenního polutantu metodami syntetické biologie
Jiří Kaleta, (ÚOCHB AV ČR Praha) – Syntéza nového molekulárního rotoru pro tvorbu povrchových inkluzí

2013

Autor nejlepšího posteru: Radek Coufal (PřF UK, Praha)– Vícefunkční trifluormethylketony jako stavební bloky konstituční dynamické chemie

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Marie Jindřichová, Fyziologický ústav AV ČR, Khuhboo Agrawal, LF UP Olomouc, Marta Nekulová, Masarykův onkologický ústav Brno, Andrea Špolcová, ÚOCHB AV ČR.

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Beata Oroszová, VŠCHT Praha, Petr Šebej, PřF MU Brno, Marek Škoch, PřF UK Praha, Michael Jirásek, ÚOCHB AV ČR
Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli:

Absolutními vítězi pro rok 2013 se pak stali
Tereza Krchová (PřF UK, Praha) – Nové MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace
Hana Sedláčková (NCBR, PřF MU, Brno) – Charakterizace role proteinu RecQ4 v homologní rekombinaci

2012

Autor nejlepšího posteru: Kielkowski Pavel, VŠCHT Praha/ÚOCHB AV ČR Praha;

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Barešová Petra, ÚIM, 1 LF UK Praha; Kaniaková Martina, ÚB LF UP Olomouc; Pospíchalová Vendula, ÚMG AV ČR Praha; Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha; Zelenka Jaroslav, FÚ AV ČR Praha

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli: Havlík Jan, ÚOCHB AV ČR Praha/KAnCH PřF UK Praha; Korotvička Aleš, KOJCH PřF UK Praha; Novotná Radka, KCPTM, KAnCH PřF UK Olomouc; Severa Lukáš, ÚOCHB AV ČR Praha

Absolutními vítězi pro rok 2012 se pak stali (odměněni granty, cenou manželu Coriových, v hodnotě 50 000 Kč)

Rozbeský Daniel, KB, PřF UK Praha/MBÚ AV ČR, Praha, za práci MOLEKULÁRNÍ POHLED DO STRUKTURNÍCH ZÁKOUTÍ RODINY RECEPTORŮ NKR-P1
v oboru biochemie/biologie

Hessler Filip, KOJCH PřF UK Praha, za práci SYNTÉZA FERROCENESTRONU
v oboru chemie

2011

Autorka nejlepšího posteru: Rylová Gabriela – LF UP, Olomouc;

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Bárta Tomáš – LF MU, Brno; Doležalová Dáša – FN sv. Anny, LF MU, Brno; Jílková Adéla – ÚOCHB AVČR Praha; Rozbeský Daniel – MBÚ AV ČR, Praha; Rozumová Petra – PřF MU, Brno;
Pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Cígler Petr – ÚOCHB AV ČR Praha; Krasulová Jana – ÚOCHB AV ČR Praha;Perlíková Pavla – ÚOCHB AV ČR Praha; Prchalová Eva – PřF UK; Šámal Michal – ÚOCHB AV ČR Praha.

Absolutními vítězi pro rok 2011 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)

Doležalová Dáša – FN sv. Anny, LF MU, Brno za práci: ROLE microRNA V REGULACI ODPOVĚDI NA POŠKOZENÍ DNA U LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH
KMENOVÝCH BUNĚK

Cígler Petr – ÚOCHB AV ČR Praha za práci: DNA-PROGRAMOVATELNÉ SAMOSKLADNÉ STRUKTURY Z VIROVÝCH KAPSID A NANOČÁSTIC ZLATA

2010

Autor nejlepšího posteru: Švec Jan – PřF MU Brno;

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Cetkovská Kateřina – LF MU Brno, Franta Zdeněk – Parazitologický ústav BC AV ČR Č. Budějovice, Chovancová Eva – PřF MU Brno, Malčíková Jitka – FN+LF MU Brno, Piterková Lucie – LF UP Olomouc;
Pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Hessler Filip – PřF UK Praha, Jansa Petr – ÚOCHB AV ČR Praha, Řezanka Michal – PřF UK Praha, Tauchman Jiří – PřF UK Praha, Veselý Jan – PřF UK Praha;

Absolutními vítězi pro rok 2010 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)

Piterková Lucie – LF UP Olomouc za práci: NEGATIVNÍ VLIV RETROTRANSPOSONU LINE-1 NA LIDSKÝ GENOM: NOVÁ MOLEKULÁRNÍ PŘÍČINA VZNIKU β-TALASÉMIE

Jansa Petr – ÚOCHB AV ČR Praha za práci: „MAGICKÉ“ PYRIMIDINY MIMIKUJÍCÍ PURINOVÁ ANALOGA S BIOLOGICKOU AKTIVITOU

2009

Autorka nejlepšího posteru: Lucia Knopfová, PřF MU Brno; Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Tomáš Bárta,ÚEM Brno; Marek MRÁZ, Interní hematoonkologická klinika FN Brno; Vlastimil Tichý, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno;Andrea Štěpánková, FJFI ČVUT Praha;
Ondřej Uhlík, VŠCHT Praha;
Pěti nominovanými finalistay v oboru organická chemie byli: Miroslav Almáši,PřF UPJŠ Košice; Robert Betík, PřF UK Praha; Andrea Fülöpová, PrF UK Bratislava; Aneta Kadlčíková, PřF UK Praha; Lukáš Severa, ÚOCHB AV ČR Praha;

Absolutními vítězi pro rok 2009 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)
Marek MRÁZ, Interní hematoonkologická klinika FN Brno, za práci ANALÝZA EXPRESE A FUNKCE MICRORNA U CHRONICKÉ LYMFATICKÉ LEUKÉMIE
Robert BETÍK, PřF UK Praha, za práci FORMÁLNÍ TOTÁLNÍ SYNTÉZA ESTRONU.

2008

Autorka nejlepšího posteru: Hana Svobodová, ÚCHPL VŠCHT Praha;
Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli: Eva Babušíková, UK Jeseniova LF, Martin, SK, Lenka Opluštilová, Laboratoř růstových regulátorů UP Olomouc, Martina Pavlová, Loschmidtovy laboratoře PřF MU Brno, Tomáš Soukup, Ústav histologie a embryologie, UK Praha, Kateřina Staňo-Kozubík, Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno;
Pěti nominovanými finalistay v oboru organická chemie byli: Martin Dračinský, UOCHB AV ČR Praha, Barbora Eignerová, Katedra organické a jaderné chemie PřF UK Praha, Michal Kohout, ÚOCH VŠCHT Praha; Martin Lamač, Katedra anorganické chemie PřF UK Praha, Ondřej Šimák, ÚCHPL, VŠCHT Praha;

Absolutními vítězi pro rok 2008 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)
Tomáš SOUKUP, Ústav histologie a embryologie, LF Hradec Králové, UK Praha, za práci KMENOVÉ BUŇKY ZUBNÍ PULPY A PERIODONCIA;
Barbora Eignerová, Katedra organické a jaderné chemie PřF UK Praha, za práci CROSS-METATHEZE 3-(PERFLUORALKYL)PROPENŮ S TERMINÁLNÍMI ALKENY.

2007

Autor nejlepšího posteru: Ondřej Šimák ÚCHPL VŠCHT Praha;
Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli: Kateřina Bišová ÚM AV ČR v.v.i., Opatovický Mlýn, Eva Otáhalová ÚHKT Praha, Petra Knížetová LF UP Olomouc, Zuzana Chrastilová a Irena Voráčková VŠCHT Praha
Pěti nominovanými finalistay v oboru organická chemie byli: Václav Dekoj, Petr Beier, Zuzana Krausová ÚOCHB AV ČR v.v.i. Praha, Ondřej Kundrát, Kamil Parkan ÚCHPL VŠCHT Praha;

Absolutními vítězi pro rok 2007 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč)
Petra Knížetová LF UP Olomouc za práci nazvanou: Autokrinní a parakinní mechanismus účinku VEGF u astrogliálních nádorů.
Václav Dekoj ÚOCHB AV ČR v.v.i. za práci: Elektronové deficitní triptycenové cyklofany: struktura a vlastnosti.

2006

autor nejlepšího posteru: Pavel Turek PřF UK a ÚOCHB Praha;
pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli: Radka Chaloupková MU Brno, Michala Marková BFÚ AV ČR Brno, Roman Hrstka MOÚ Brno, Kateřina Smutná ÚOCHB AV ČR Praha a PřF UK Praha, Pavel Mader ÚMG AV ČR Praha;
pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Radek Pohl UOCHB AV ČR Praha, Tomáš Tobrman VŠCHT Praha, Michal Valášek PřF UK Praha, Radim Hrdina PřF UK Praha, Petr Sehnal UOCHB AV ČR Praha.

Absolutními vítězi pro rok 2006 se pak stali (odměněni granty v hodnotě 50 tisíc Kč) :
Radek Pohl UOCHB AV ČR Praha, za práci nazvanou: AlQ3 komplexy s konjugovanými chromofory – příprava, vlastnosti a aplikace,
Radka Chaloupková MU Brno, za práci nazvanou: Řízení stereoselektivity enzymu fyzikálně-chemickými parametry.

2005

autor nejlepšího posteru: Vilém Guryča ÚMCH AVČR/PřF UK Praha
pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli: Gabriela Böhmová PřF MU Brno; Nikola Kostlánová PřF MU Brno, Branislav Kusenda FN Brno, Petr Müller MOÚ, Brno; Lukáš Spíchal UP/ÚEB AV ČR Olomouc;
pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Pavel Herman ÚOCHB AV ČR/PřF UK Praha, Petr Kočalka ÚOCHB AV ČR/VŠCHT Praha, David Nečas PřF UK Praha, Petr Sehnal ÚOCHB AV ČR Praha, Michal Valášek PřF UK Praha.

Absolutními vítězi pro rok 2005 se pak stali (granty v hodnotě 50 tisíc Kč) :
Petr Müller za práci nazvanou: Inhibitory CDK roscovitin a olomoucin II aktivují nádorový supresor p53 prostřednictvím transkripčního stresu,
David Nečas za práci nazvanou: Niklem katalyzovaná aktivace: Tvorba vs. štěpení C-C vazeb

2004

autor nejlepšího posteru v oboru biochemie: Zdeněk Chodora ÚMG AV ČR Praha
autor nejlepšího posteru v oboru organická chemie: Martin Kuchař VSCHT Praha
pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli: Martina Budová PřF MU Brno; Zdeněk Dvořák LF UP Olomouc; Veronika Hlaváčková ÚEM AV ČR Praha; Petr Muller MOÚ Brno; Radka Václavíková SZÚ Praha;
pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Radek Cibulka VŠCHT Praha, Petr Čapek ÚOCHB AV ČR Praha, Lenka Dufková PřF UK Praha, Luděk Meca VŠCHT Praha, Ondřej Páv ÚOCHB AV ČR, Praha.

Absolutními vítězi pro rok 2004 se pak stali (granty v hodnotě 50 tisíc Kč) :
Zdeněk Dvořák za práci nazvanou: Microtubules disarray results in human glucocorticoid receptor degradation in HeLa Cells,
Radek Cibulka za práci nazvanou: New photoactive systems for driving chemical reactions

2003

autor nejlepšího posteru Jan Taraba z PřF MU Brno (poster s názvem: Příspěvek k novým anorganickým heterocyklickým sloučeninám fofoazenového typu),
pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Bohumil Dolenský VŠCHT Praha, Stanislav Kukla ÚMCH AV ČR, David Nečas PřF UK, Filip Teplý ÚOCHB AV ČR, Petr Štěpánek VŠCHT Praha,
pěti nominovanými finalistkami v oboru biochemie, molekulární biologie (a příbuzné vědy) byly: Hana Dingová ÚEM AV ČR, Šárka Kurková ÚHKT, Lydie Marešová FgÚ AV ČR, Petra Matějková LF MU, Klára Sušánková FgÚ AV ČR.

Hlavní ceny za rok 2003 (granty v hodnotě 50 tisíc Kč) byly nakonec uděleny
v oboru biochemie-biologie: Kláře Sušánkové za práci nazvanou: Redukční látka dithiothreitol usnadňuje aktivaci vaniloidního receptoru TRPV1
v oboru organická chemie: Petru Štěpánkovi za práci nazvanou: Stereoselektivní přístup k syntéze α-(1→3)-C-disacharidů obsahujících deoxyhexopyranosu.

2002

Absolutními vítězi pro rok 2002 se stali (granty v hodnotě 50 tisíc Kč):
v oboru organická chemie Pavel Krist, Mikrobiologický ústav AV ČR
v oboru biochemie-biologie Michaela Havlíčková, Ústav experimentální medicíny AV ČR.

2001

pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie, molekulární biologie (a příbuzné vědy) byli: Jaroslav Blahoš UEM AV ČR, Václav Brázda BFÚ AV ČR, Olga Kinclová FgÚ AV ČR, Václav Martínek PřF UK, Šárka Pospíšilová FN, Brno;
pěti nominovanými finalisty v oboru organická chemie byli: Michal Hocek ÚOCHB AVČR, Martin Hradilek ÚOCHB AV ČR, Lucie Hušáková MBÚ AV ČR, Bedřich Košata VŠCHT, Filip Teplý, ÚOCHB AV ČR

Absolutními vítězi pro rok 2001 se stali (granty v hodnotě 50 tisíc Kč):
v oboru biochemie-biologie: Šárka Pospíšilová, Masarykův onkologický ústav, Brno, za práci: Mechanismy regulující aktivitu nádorového supresoru proteinu p53 a možnosti aktivace jeho nefunkčních forem v nádorové buňce
v oboru organická chemie: Filip Teplý ÚOCHB AVČ R, za práci: Heliceny – přímá syntéza isomerací aromatických cis,cis-dientriinů.