Čestné členství

Čestní členové Společnosti od r. 1880

Čestné členství (Článek 7 Stanov ČSCH) (1) Zvláštní formou individuálního členství je členství čestné. (2) Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční občan, který se významně podílel na rozvoj oboru, případně přispěl k rozvoji ČSCH. (3) O přiznání čestného členství rozhoduje hlavní výbor.

Čestné členství bylo jako „Jediné vyznamenání, které společnost ve smyslu svých stanov mohla udělovat těm, kdož o vědeckou nebo technickou chemii nebo o společnost zvláštních zásluh získali“ zřízeno roku 1880. V dnešním pojetí se toto vyznamenání uděluje těm, kdož se významně zasloužili o Společnost s přihlédnutím k jejich zásluhám o rozvoj oboru tak, aby si toto vyznamenání podrželo svůj odborný charakter. Zpravidla se tudíž uděluje významným chemikům, kteří se zasloužili o rozvoj ČSCH.

Návrhy na ocenění musí být předkládány na sekretariát Společnosti k 30.6. a 31.12., aby o nich mohlo být hlasováno v průběhu zasedání Hlavního výboru.


Čestní členové Společnosti domácí
2011 Jiří Čmolík, Ústí nad Labem
2009 Jaroslav Vičar, Olomouc
2008 Jaroslav Šilhánek
2007 Václav Pačes, Praha
2007 Pavel Zachař, Praha
2006 Jiří Volke, Praha
2006 Antonín Holý, Praha
2005 Theodor Petřík Praha
2006 Petr Zuman, Praha
2004 Marek Blažka, Praha
2004 László F. Kovács, Ostrava
2004 Jiří Žák, Olomouc
2005 Zdeněk Stránský, Olomouc
2004 Alexander Pálffy, Ostrava
2004 Jiří Teplý, Praha
2003 Vladimír Hanuš, Praha
2003 Zdeněk Deyl, Praha
2002 Josef Horák Praha
2002 Ivo Paseka Praha
2002 Jiří Slavík, Brno
2002 Dana M.Wagnerová, Praha
2002 Antonín Klásek, Zlín
2002 Jaroslav Jonas, Brno
2001 Lubor Jenšovský, Praha
2001 Zdeněk Bardoděj, Praha
2000 Jan Trojánek, Praha
2000 Jiří Brandštetr, Brno
1999 Rudolf Přibil (in memoriam)
2000 Helena Potěšilová, Olomouc
1998 Oldřich Paleta, Praha
1998 František Březina, Olomouc
1998 Jan Pokorný, Praha
1998 Karel Waisser, Hradec Králové
1998 Eduard Růžička, Olomouc
1998 Záviš Holzbecher, Praha
1997 Otto Exner, Praha
1997 Antonín Tockstein, Pardubice
1997 Milota Fanderlík, Pardubice
1998 Dana Wagnerová, Praha
1997 Adolf Gustav Pokorný, Brno
1997 František Daněček, Brno
1996 Rudolf Smrž, Ústí nad Labem
1996 Josef Marhold, Pardubice
1996 Karel Macek, Praha
1996 Jaroslav Churáček, Pardubice
1995 Otakar Červinka, Praha
1996 Miloslav Černý, Praha
1993 Miloslav Ferles, Praha
1994 Jaroslav Janák, Brno
1993 Michal Frankl, Olomouc
1993 Jiří Gut, Praha
1988 Gustav Janíček, Praha
1990 Jiří Klikorka, Pardubice
1982 Jiří Pick, Praha
1987 Antonín A.Vlček, Praha
1981 Miroslav Protiva, Praha
1981 Josef Tomko, Bratislava
1980 Eduard Hála, Praha
1981 Vlastimil Herout, Praha
1975 Oldřich Hanč, Praha
1975 František Šantavý, Olomouc
1973 Václav Kubelka, Brno
1973 Vladimír Bažant, Praha
1971 Ivan Slávik, Bratislava
1973 Karel Kácl, praha
1966 Stanislav Škarmovský, Praha
1966 František Wald, Praha
1966 Otto Wichterle, Praha
1971 Mikuláš Gregor, Bratislava
1966 Jaroslav Jelínek, Praha
1966 Rudolf Jirkovský, Ostrava
1966 František Kozmál, Bratislava
1966 Arnošt Okáč, Brno
1965 Vladimír Žemlička, Český Dub
1966 František Čůta, Praha
1965 Jan Lauschmann, Brno
1965 Miroslav Jureček, Pardubice
1964 Emil Švagr, Praha
1965 Rudolf Brdička, Praha
1962 Josef Postl, Praha
1962 Alois Wagner, Brno
1960 Samo Stankovianský, Bratislava
1961 Eduard Ertl, Brno
1960 Otakar Vondráček, Praha
1960 Josef Fiala, Praha
1956 František Šorm, Praha
1960 Josef Knop, Brno
1952 Eugen Beseda, Bratislava
1956 Rudolf Lukeš, Praha
1950 Vítězslav Veselý, Brno
1950 Oldřich Tomíček, Praha
1950 Ferdinand Moravec, Praha
1952 Juraj Gašperík, Bratislava
1946 Otakar Husák, Pardubice
1950 Jaroslav Heyrovský, Praha
1946 Jan V.Dubský, Brno, in memoriam
1946 František Herles, Praha
1935 Jiří Baborovský, Brno
1935 Bohuslav Nejedlý, Bratislava
1935 František Plzák, Praha
1935 Jan Stanislav Štěrba-Böhm, Praha
1932 Bohumil Kužma, Praha
1932 Emil Votoček, Praha
1926 Josef J. Frič, Praha
1926 Josef Hanuš, Praha
1922 Karel Renelt, Kolín
1922 Julius J. Weiss, Praha
1912 Hanuš Karlík, Poděbrady
1912 Karel Kruis, Praha
1912 Antonín Pavec,
1921 Adolf Lambl, Praha
1907 Josef Engelman, Praha
1907 Antonín Nydrle, Praha
1905 Bohuslav Brauner, Praha
1906 Vilém Baur, Praha
1900 František V. Goller, Praha
1903 Bohuslav Raýman, Praha
1895 Hugo Jelínek, Praha
1895 kníže Ferdinand Lobkovic, Praha
1895 Antonín Bělohoubek, Praha
1895 Gustav Hodek, Pětipsi u Kadaně
1894 Jiljí Vratislav Jahn, Pardubice
1894 Václav Zengr, Praha
1894 Jan Baptista Lambl, Praha
1893 hrabě Jan Harrach,
1893 František Křižík, Praha
1894 Vojta Náprstek, Praha
1893 Edvard Hořovský, Vídeň
1893 Josef Kavalír, Sázava
1892 Karel Preis, Praha
1893 František Šebor, Praha
1890 Vojtěch Šafařík, Praha
1882 František Štolba, Praha
Čestní členové zahraniční
2020 Bogusław Andrzej Buszewski
2017 Krzysztof Surówka, Polsko
2016 Mária Omastová, Bratislava, Slovensko

2016 Leo Gros, Idstein, Hessen, Německo
2012 Viktor Milata, Bratislava, Slovensko
2008 Wolfram Koch, Frankfurt am Main, Německo
2008 Jozef Čižmárik, Bratislava, Slovensko
2007 Dušan Velič, Bratislava, Slovensko
2005 Dalma Gyepesová, Bratislava, Slovensko
2003 Anthony K. Smith, Lyon, Francie
2003 Marta Sališová, Bratislava, Slovensko
2002 Ladislav Petruš, Bratislava, Slovensko
2002 Heindirk tom Dieck, Frankfurt am Main, Německo
2001 Kikao Fujiwara, Japonsko
2001 Attilla Pavlath, USA
1999 Wolfgang Wiegrebe, Regensburg, BRD
1997 Miloš Marko, Bratislava, Slovensko
1993 Miloš Hudlický, Blackburg, USA
1993 Ivan Ernest, Zürich, Švýcarsko
1983 Hans-Joachim Bittrich, Merseburg, DDR
1981 Lothar Kolditz, Berlin, DDR
1966 Viktor Kemula, Warszawa, Polsko
1966 Michail M.Šemjakin, Moskva, SSSR
1966 László Erdey, Budapest, Maďarsko
1966 Ernö Pungor, Veszprém, Maďarsko
1966 Erich Thilo, Berlin, Německo
1966 Costin D.Neniţescu, Bucureşti, Rumunsko
1950 Vlado Prelog, Zürich, Švýcarsko
1950 Lavoslav Ruzicka, Zürich, Švýcarsko
1950 Isaak M.Kolthoff, Minneapolis, USA
1935 Marston T.Bogert, New York, USA
1932 Marie Curie-Sklodowska, Paris, Francie
1932 Frederick G.Cottrell, Washington, USA
1932 Francis Jaeger, Groningen, Holandsko
1928 Wojciech Świętoslavski, Warszawa, Polsko
1928 W.P.Jorissen, Leyden, Belgie
1928 Ignacy Mościcki, Warszawa, Polsko
1927 Paul Sabatier, Toulouse, Francie
1896 Emilio Nölting, Mühlhausen, Německo
1895 Vilém Dušan Lambl, Warszawa, Polsko
1894 Max Maercker, Halle/Salle, Německo
1894 Karel Lintner, Weihenstephan, Německo
1893 Louis Pasteur, Paris, Francie
1893 Emil Christian Hansen, Cobenhaven. Dánsko
1880 Nikolaj Alexandrovič Menšutkin, Petrohrad, Rusko
1880 Dimitrij Ivanovič Mendělejev, Petrohrad, Rusko
1880 Bronislav Radziszievski, Lwow, Polsko
1880 Alexander Michajlovič Butlerov, Petrohrad, Rusko