Cena Vojtěcha Šafaříka

Cena Vojtěcha Šafaříka byla zřízena Hlavním výborem ČSCH roku 1998 jako vyznamenání Společnosti za zásluhy o rozvoj ČSCH, chemických spolků a organizací a propagaci chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. Pojmenována je po prof. Vojtěchu Šafaříkovi (1829-1902) dlouholetém čelném funkcionáři Společnosti, významném odborníkovi z oboru obecné a analytické chemie, vynikal v konstrukci přístrojů, zabýval se čekým chemickým názvoslovím.

Cena Vojtěcha Šafaříka je udělována významným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj ČSCH, chemických spolků a organizací a propagaci chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti. Návrh na udělení Ceny Vojtěcha Šafaříka. O udělení Ceny rozhoduje hlavní výbor.

nositeli ceny Vojtěcha Šafaříka se stali:

Kolektiv organizátorů (UTB ve Zlíně)  2019 , za excelentní zajištění 70. sjezdu chemiků ve Zlíně
RNDr. Zdeňěk Prášil, CSc. , 2018, za zásluhy o rozvoj ČSCH a propagaci chemie jako oboru, zejména v oblasti radiační chemie a radiochemie
Ing. Theodor Petřík, Ph.D., 2018, za dlouholetou spolupráci s Českou společností chemickou, podporu časopisu Chemické listy a za organizaci soutěže o Cenu Shimadzu
Ing. Ivan Sedlák, 2017, za celoživotní zásluhy o propagaci chemie
prof. Ing. Jana Čopíková, CSc., 2017, za celoživotní zásluhy o rozkvět chemie a technologie sacharidů, výuku a popularizaci chemie
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
, 2016, za zásluhy o propagaci chemie formou Chemických olympiád
Ing. Jiří Žák, 2012, za dlouholetou podporu odborných aktivit Společnosti a propagaci chemie mezi mladou generací
doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., 2011, za výrazný příspěvek k rozvoji české chemické toxikologie
prof. Ing. Jan Labuda, DrSc., 2011, za významný příspěvek k rozvoji spolupráce mezi českými a slovenskými elektroanalytickými chemiky
prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc., 2010, za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Jaroslav Kahovec, CSc., 2008, za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., Praha 2008, za dlouholetou práci pro ČSCH
prof. RNDr. Josef PACÁK, CSc., Praha 2007, za dlouholetou práci pro ČSCH
doc. Ing. Karel KEFURT, CSc., Praha 2006, za dlouholetou práci pro ČSCH
doc. Ing. J. VYMĚTAL, CSc., 2006, za práci v ČSCH a Asociaci českých chemických společností
Ing. Markéta BLÁHOVÁ, Praha 2006, za dlouholetou práci pro ČSCH
Ing. Bohumír VALTER, CSc., Praha 2005, za dlouholetý příspěvek k rozvoji časopisů Collection a Chemické listy
prof. Dr. Ing. Otto EXNER, DrSc., Praha 2004, za celoživotní přínos rozvoji chemických oborů u nás i v zahraničí
doc. RNDr. Daniela WALTEROVÁ, CSc., Olomouc 2003, za dlouholetou práci pro ČSCH a její místní pobočku
John Michael MALIN, Ph.D., Washington, D.C. 1999, za dlouholeté systematické budování spolupráce mezi Americkou chemickou společností a ČSCH
prof. RNDr. Miloslav ČERNÝ, DrSc., Praha 1999, za zásluhy o rozvoj chemie a zejména za dlouholetou práci ve vedení České společnosti chemické