Cena Viléma Baura

Vilém Baur byl jeden ze zakladatelů ČSCH, čestný člen z roku 1906 se narodil roku 1845. Již od doby studentského spolku se horlivě zúčastnil spolkového života. Byl prvním jednatelem po změněn spolkových stanov v roce 1872 a znovu v létech 1895-1907, pokladníkem 1873-1877 a po 34 let vynikajícím pečlivým vedoucím činitelem spolku. Po studiu na pražské polytechnice na krátkou dobu působil jako technický úředník cukrovaru. Poté se cele věnoval pedagogické činnosti jako profesor chemie na české reálce v Praze na Malé Straně. Vštípil zde lásku k chemické vědě řadě svých žáků pečlivým a poutavým nadšeným výkladem, zcela upouštěje od suchých osnov z učebnic. Byl posléze školním radou až do odchodu do důchodu. Patří k nejzasloužilejším členům Společnosti.

ČSCH ve svých nových stanovách ustanovila cenu Viléma Baura pro ocenění učitelů chemie, kantorů, počínaje zapálenými pedagogy osvětlujícími základy přírodních věd nejmenším „chemikům“ až po teoretiky a didaktiky, kteří kantorům na stupíncích nižších vzdělání připravují pevnou půdu pod nohama.

Cena Viléma Baura
(1) Cena Viléma Baura je udělována významným učitelům všech typů škol za přínos k výuce chemie.

(2) Návrh na udělení Ceny Viléma Baura může předložit každý člen či orgán ČSCH.

(3) O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Nositeli ceny Viléma Baura se stali

PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D. 2020 za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 2020 za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. 2020 za dlouhodobé působení a přínos v oblasti chemie
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. 2020  za dlouhodobé působení a přínos v oblasti chemie
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 2020  za dlouhodobé působení a přínos v oblasti chemie
doc. Mgr. Malgorzata Nodzynská, Dr. 2020  za dlouhodobé působení a přínos v oblasti chemie
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský 2017 za významný přínos k výuce chemie
doc. RNDr. Vladimír Dostál, CSc. 2016 za přínos k výuce analytické chemie pro učitelské a odborné směry vysokoškolského studia chemie
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. 2016 za přínos k výuce fyzikální chemie pro učitelské a odborné směry vysokoškolského studia chemie
doc. RNDr. Lubomír Čáp, CSc. 2014 za významný přínos k výuce chemie
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 2014 za významný přínos k výuce chemie
RNDr. Petr Koloros, Ph.D. 2014 za významný přínos k výuce chemie
doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D. 2014 za významný přínos k výuce chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. 2014 za významný přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 2013 za významný přínos k výuce chemie
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. 2012 Za významný přínos k vysokoškolské výuce chemie a organizování účasti mladé generace slovenských a českých chemiků na společných odborných akcích
prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc. 2010 Za přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Václav Stužka, CSc. 2010 Za přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
doc. PaeDr. Markéta Pečivová, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
RNDr. Marie Vasileská, CSc. 2009 Za přínos k výuce chemie
doc.RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2009 Za přínos k výuce chemie
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 2008 Za přínos k výuce chemie
prof.Ing. Miroslav Kaloč, CSc. 2006 Za přínos k výuce chemie aplikované na problematiku koksárenství a uhlíkatých látek
doc.Ing.Karel Handlíř, CSc. 2006 Za přínos ve výuce a propagaci chemie
RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. 2006 Za přínos ve výuce a propagaci chemie a za dlouholetou práci ve prospěch chemické olympiády
RNDr. Josef Halbych, CSc. 2005
prof. RNDr. Jindřich Hellberg, DrSc. 2005
prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. 2005
prof. RNDr. Jan Tržil, CSc. 2005
RNDr. Vladimír Vít 2005 Za výchovu mladé generace chemiků
Ing. Ivan Sedlák 2005 Za výchovu mladé generace chemiků a za podíl na zavádění výuky chemické techniky na střední školy a tvorbě koncepce a osnov oboru Aplikovaná chemie
doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., Praha 2004
prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. 2004 Za přínos výuce organické chemie a chemie přírodních látek
Mgr. Karel Halfar 2004
prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., B 2004
Mgr. Marcela Novotná 2004 Za přínos chemické olympiádě
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. 2004
RNDr. Jana Šímová 2004
RNDr. Věra Vaňková 2004
RNDr. František Zemánek 2004
prof. RNDr. Josef Pacák,DrSc. 2001 Za zásluhy o rozvoj výuky chemie v jazyce českém