Cena Otto Wichterle

Otto Wichterle (1913 – 1998), makromolekulární chemik, jeden z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců. Z jeho stopadesáti vynálezů jsou nejznámější: umělé polyamidové vlákno – silon, hydrogel, pružné kontaktní čočky. Po roce 1989 se stal předsedou a pak čestným předsedou Akademie věd.
ČSCH ve svých nových stanovách ustanovila cenu Otto Wichterla pro ocenění zahraničním pracovníkům v chemických oborech k uctění jejich zásluh o rozvoj české vědy.

Článek 24 Cena Otto Wichterleho
(1) Cena Otto Wichterleho je udělována významným zahraničním pracovníkům v chemických oborech k ocenění jejich zásluh o rozvoj české vědy. (2) Návrh na udělení Ceny Otto Wichterla může předložit každý člen či orgán ČSCH. (3) O udělení Ceny rozhoduje HV. Pokud není návrh dostatečně zdůvodněn může si HV vyžádat stanovisko odborné skupiny.

Prvými nositeli ceny Otto Wichterle se stali:

Petr Zuman, USA 2008

Josef Tomko, Slovensko 2001

Josef Michl, USA 2001