About society

Česká společnost chemická (dále ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice již od druhé poloviny 19. století. ČSCH je nejstarší chemickou odbornou společností, její historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.

V současné době je ČSCH jednou z největších odborných společností v České republice, její členové reprezentují prakticky všechny specializace a obory chemie. Vedle chemiků různých profesí tvoří významnou část jejích členů studenti chemických a příbuzných oborů, pensionovaní členové a zahraniční odborníci.

Cílem ČSCH je, aby pro všechny své členy byla vyhledávaným fórem pro jejich prezentaci, otevřené a kritické diskuse o chemii, a aby všichni členové společně vytvářeli tvůrčí a účelně fungující organizaci, která je respektována jak u naší veřejnosti, tak i v zahraničí.

ČSCH je zakládajícím členem Asociace českých chemických společností (AČCHS, 1999), zakládajícím členem Evropské asociace chemických společností EUCheMS (která je právní nástupkyní dřívější Federace Evropských Chemických Společností, 1970) a členem „Affiliate Membership Program“ světové organizace chemiků IUPAC.

Společnost se podílí prostřednictvím svých regionálních poboček a odborných skupin na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání. Ve spolupráci s Asociáciou slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASCHFS) jsou pořádány každoroční sjezdy chemických společností. Tyto aktivity jsou nezastupitelnou platformou pro národní i mezinárodní komunikaci chemické obce.

Tisková media Chemické listy a Bulletin, které společnost vydává, jsou respektovanými periodiky jak v naší republice, tak v zahraničí, a slouží k vzájemné komunikaci chemické obce. ČSCH je také jedním ze spolumajitelů konsorcia PubChemSoc Europe, které vydává řadu renomovaných odborných časopisů (Chemistry, A European Journal, ChemPhysChem, ChemBioChem, EurJIC, EurJOC aj.).