Zvláštní cena ČSCH

Dne 2. července 2020 se v kinosále Francouzského institutu v Praze (IFP) uskutečnilo vyhlášení výsledků již 26. ročníku soutěže vědeckých prací doktorandů a čerstvých absolventů doktorského studia. Nejstarší z rodiny udělovaných cen je „Jean Maria Lehn Prize for Chemistry“ spolupořádaná Velvyslanectvím Francie v České republice a firmou Solvay. Kosponzorem této ceny je Česká společnost chemická, která v soutěži od roku 2015 uděluje svou „Zvláštní cenu ČSCH“, která sestává z ročního předplatného odborného časopisu Chemické listy a vyslání na konferenci pořádanou ČSCH nebo některou z jejích partnerských společností. Letošním laureátem této ceny se stal Ing. Ján Matyašovský z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, před měsícem obhájený doktorand Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, za práci „Enzymatic synthesis of DNA modified in the minor groove“. Cenu mu předal předseda ČSCH, prof. Ing. Jan John, CSc. Gratulujeme!