Nabídka pracovních míst

Ústav Analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha hledá

Odborného asistenta nebo docenta v oboru Analytická chemie se zaměřením na separační metody