Board of the society

Contact adresses of the CCS Presidium and Board members (electoral cycle 2013 – 2017)

Prof. Ing. Jan John, CSc.
President
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Katedra jaderné chemie
Břehová 7
115 19 Praha 1
Tel.:+420 224 358 212, jan.john(at)fjfi.cvut.cz
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
1st Vice-president
Lékařská fakulta Univerzity Palackého
Ústav lékařské chemie a biochemie
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
Tel.: +420 585 632 302, JitkaUlrichova(at)seznam.cz
Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
2nd Vice-president
Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemie přírodních látek
Technická 5
166 28 Praha 6
Tel.: +420 220 443 698, pavel.drasar(at)vscht.cz
Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Member of the PresidiumFChT Univerzity Pardubice
Ústav organické chemie a technologie
Studentská 573
532 10 Pardubice
Tel.: +420 466 037 099, filip.bures(at)upce.cz
Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Member of the Presidium
FChT Univerzity Pardubice
Katedra anorganické technologie
Studentská 95
532 10 Pardubice
Tel.:+420 466 037 185, petra.sulcova(at)upce.cz
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Board member
Přírodovědecká fakulta UK
Katedra analytické chemie
Albertov 2030
128 43 Praha 2
Tel.: +420 221 913 538, barek(at)natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Board member
Přírodovědecká fakulta UK
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Alberov 3
128 43 Praha 2
Tel.: +420 221 951 347, ctr(at)natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Board member
Přírodovědecká fakulta MU
Ústav chemie
Kamenice 753/5
611 37 Brno
Tel.: +420 549 494 774, viktork(at)chemi.muni.cz
Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Board member
VŠCHT
Ústav chemie přírodních látek
Technická 5
166 28 Praha 6
Tel.: +420 220 444 283, jitka.moravcova(at)vscht.cz
Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Board member
ÚOCHB AV ČR
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel.: +420 220 183 298, Irena.Valterova(at)uochb.cas.cz
Prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Member of the Presidium, treasurer of the Society
Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav chemie přírodních látek
Technická 5
166 28 Praha 6
Tel.:+420 220 443 240, oldrich.lapcik(at)vscht.cz
Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Member of the Presidium
Přírodovědecká fakulta Ostravské unoverzity
30.dubna 22
701 03 Ostrava
Tel.: +420 597 092 197, vaclav.slovak(at)osu.cz
Doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc.
Member of the Presidium ex offo, Editor-in Chief Chemické listy
VŠCHT
Ústav fyzikální chemie
Technická 5
166 28 Praha 6
Tel.: +420 220 444 023, pavel.chuchvalec(at)vscht.cz
Ing. Markéta Bláhová
Board member
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 514 213, marketa.blahova(at)sujb.cz
Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
Board member
ÚOCHB AV ČR
Flemingovo nám.2
166 10 Praha 6
Tel.: +420 220 183 111, FusekMarti(at)seznam.cz
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Board member
Přírodovědecká fakulta Univerity J.E.Purkyně
Ústecké materiálové centrum
České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 283 144, zdenka.kolska(at)ujep.cz
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Board member
Centrum výzkumu globální změny AV ČR
Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz
pracoviště Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Tel.:+420 387 775 619, triska.j(at)czechglobe.cz
Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
Board member
FChT Univerzity Pardubice
Katedra analytické chemie
Studentská 573
532 10 Pardubice
Tel.: +420 466 037 086, karel.ventura(at)upce.cz

Internal auditors


Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
FCHT Univerzity Pardubice
Katedra anorganické technologie
Studentská 573
532 10 Pardubice
Tel.: +420 466 037 182, zaneta.dohnalova(at)upce.czDoc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Tel.: +420 296 442 766, kata.valentova(at)email.cz
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK
Katedra analytické chemie
Albertov 2030
128 43 Praha 2
Tel.: +420 221 951 233, kpeckova(at)natur.cuni.cz