Cena Karla Štulíka

Soutěž o Cenu Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie je pořádána OS analytické chemie (dále jen OSACH) pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR a SR. Soutěž navazuje na dříve pořádanou soutěž o Cenu firmy Merck. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a vrcholí v lednu až únoru vědeckou konferencí spojenou s vyhlášením vítězů.


Vítězové Ceny Karla Štulíka 2015
1. místoBc. Pavol ĎurčÚstav chemie Masarykovy univerzity Brno
2. místoPatrik FaganÚstav analytické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
3. místoKateřina PlachkáFarmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Zvláštní cena poroty:
Bc. Júlia HodákováÚstav chemie Masarykovy univerzity v Brně
Kristýna DlabkováÚstav chemie Masarykovy univerzity v Brně
Bc. Veronika SvitkováFCHPT STU Bratislava
Bc. Markéta Pišlová Ústav inženýrství pevných látek VŠCHT Praha

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2016
1. místoBc. Filip SmrčkaÚstav chemie, PřF, Masarykova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut (CEITEC)
2. místoPetra KomenskáRegionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
3. místoBc. et Bc. Jiří TrousilÚstav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha a Ústav buněčné biologie a patologie, 1. Lékařská fakulta UK Praha

Zvláštní cena poroty:
Bc. Simona LupínkováKatedra fyziky a Ústecké materiálové centrum, PřF UJEP v Ústí nad Labem
Bc. Hana MackováÚstav analytickej chemie, Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská technická univerzita Bratislava
Kristina MatějkováÚstav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vítězové Ceny Karla Štulíka 2017
1. místoBc. Adam Pruška Masarykova univerzita v Brně
2. místoBc. Barbora BoráňováPřírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
3. místoBc. Dušan PalackaFCHPT STU Bratislava

Zvláštní cena poroty:
Bc. Patrik FaganVŠCHT Praha
Bc. Karel HořejšíPřF Jihočeská univerzita
Kateřina KrčováPřF Univerzita Palackého v Olomouc
Markéta KučerováFCHT Univerzita Pardubice
Bc. Eva Martínková PřF Univerzita Karlova v Praze