Postavení a úloha inženýrství a inženýrů a techniků v současné společnosti

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. zve na

BESEDU PŘI ČÍŠI VÍNA
kterou poprvé oslavíme Světový inženýrský den
a připomeneme 30. výročí založení ČSVTS volnou diskusí na téma:

„Postavení a úloha inženýrství a inženýrů a techniků v současné společnosti“

moderovat bude:

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING
bývalý předseda ČSVTS
prezident ČNV FEANI

3. března 2020
Klub Techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, 1. patro

Zahájení besedy se uskuteční ve vstupní hale budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 v 16:30.