Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici

VŘ docent se zaměřením na analytickou chemii_ČSCH_8.11.2019

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020, případně dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 8. 12. 2019

Kontakt:
Ostravská univerzita
Bc. Lucie Malovcová
personální oddělení
30. dubna 22
701 03 Ostrava

tel.: 553 46 2107