Cena České společnosti chemické

Předseda Společnosti předal laureátce „Jean Marie Prize 2019“ RNDr. Evě Bednářové, Ph.D. Cenu České společnosti chemické