TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ 2019

Termoanalytický seminář se uskuteční 10. října 2019 v prostorách Fakulty chemické VUT Brno.
Cílem semináře je umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Příspěvky bude možné na semináři prezentovat formou krátkých přednášek nebo posterů. Všechny prezentované příspěvky budou uveřejněny ve sborníku s ISBN.
Podrobnosti zde.